Virtex Ehitus

Meie põhimõtted usaldusväärtus, kliendikesksus, kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine.

Kliendikesksus
Realiseerime klientide soovid, kasutades kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste
Kvaliteet
Toetume kogemustele, kasutame uusimaid tehnoloogiaid ja materjale

Järgime ehitusnorme ja seadusi